Česká Republika | Globální síť
Vyhledat

Slovníček pojmů

Šicí stroje od A až do Z

 
B
Bobbin - Cívka
Cívka šicího stroje obsahuje zásobu spodní nitě, která slouží k provázání šicího stehu ze spodní strany látky. Spodní nit používají šicí stroje šijící vázaným stehem.
Bobbin work
Pro tuto technologii se používá speciální nit, stužka nebo vlákno, která není navlečena do jehly, ale je navinuta na spodní cívku. Při šití vytváří zespodu látky nádherné kreativní efekty.
C
Computerised sewing machine - Elektronický šicí stroj
Elektronické šicí stroje jsou ideální pro obsluhu, protože mají řadu výhod a možností nastavení různých parametrů při šití. S elektronickými stroji jsou dosahovány precizní výsledky šití, přesné nastavení délky a šířky stehu, šití písmen a některé stroje umožňují i vytváření vlastních stehů. Jejich obsluha je velmi jednoduchá, veškeré informace o nastavení parametrů bývají uváděny na LCD displejích. 
D
Drop Feed - Spuštění podavače
Spuštění podavače pod stehovou desku umožňuje volné šití bez podávání. (používá se pro vyšívání, vyšívání monogramů a volného quiltování)
F
Feed Dog - Podavač
Speciální tvarované zuby podavače umožňují podávat šitý materiál. Při šití dochází k podávání šitého materiálu pod patku.
I
ICAPS
Innov-is plynulý automatický systém přítlaku. Sleduje  tloušťku šitého materiálu a nastavuje plynule a citlivě přítlak patky při různé síle šitého materiálu.
K
Knee Lift - Kolenní páka
Během šicího procesu se tlakem na kolenní páku zvedá, přizvedává nebo spouští šicí patka šicího stroje. Velkou výhodou jsou při použití kolenní páky obě volné ruce, které mohou pracovat s látkou na šicí ploše zejména při šití velkých dílů.
L
LED light - LED osvětlení
LED osvětlení zajišťuje čisté a efektivní osvětlení celé pracovní plochy šicího stroje a zároveň šetří energii oproti klasickému žárovkovému osvětlení. Zároveň má delší životnost oproti klasické žárovce.
M
Mechanical sewing machine - Mechanický šicí stroj
Mechanický šicí stroj nabízí všechny základní šicí funkce které jsou při šití nutné. Změny funkcí a programů jsou zajišťovány regulátory změn funkcí jako výběr šicích  programů, nastavení šířky a hustoty stehů. Šicí stroj je ovládán klasickým nožním pedálem. Mechanické šicí stroje nemusejí být jednoduché, mohou obsahovat řadu šicích programů, včetně různých typů stehů s rozdílnýmy styly a šířkami, s automatickými navlékači nitě do jehly a vestvěnými cívkovačí cívek spodní nitě.
O
Open toe foot - Otevřená šicí patka
Při práci s otevřenou šicí patkou je výborná viditelnost na prostor okolo jehly, výborná práce při šití aplikací , šití v obloucích nebo ozdobného horního stehu.
Overlock - Obnitkovací stroje 
Obnitkovací stroje jsou stroje pro konečné zapravení materiálů obnitkovacím stehem, používají se pro tvorbu a šití lemů a ořezu přebytečného materiálu a zároveň v jedné operaci obnitkování okrajů a tím zabezpečení proti párání. Jsou důležité pro jednoduché obšívání nebo zapravení okrajů u pletenin.
P
Pivoting function - Funkce pivoting
Funkce pivoting znamená automatické přizvednutí patky jakmile zůstane jehla v materiálu. V tomto okamžiku lze velmi jednoduše natočit šitý materiál okolo jehly a pokračovat v šití v jiném směru.
Presser Foot - Šicí patka
Standardní šicí patka jejímž účelem je podržet šitý materiál v místě počátku šití.
Presser foot lever - Páčka zvedání patky
Páčka zvedání patky patky slouží ke spuštění a zvednutí šicí patky.
Q
Quilting Foot - Quiltovací patka
Quiltovací patka je patka pod pružinou, která se zvedá a spouští zároveň s jehlou a  dovoluje se pohybovat zároveň se šitím. Ideální pro quilting a volné šití nebo látání.
R
Ruffler foot - Řasící patka
Řasící patka tvoří kanýry, volány nebo sámky jejichž velikost a hustota se mění podle toho, jak se pohybuje čepel na spodním dílu patky.
S
Slide speed control - Volné nastavení rychlosti šití
Umožňuje precizní nastavení rychlosti šití .
Start/Stop button - Tlačítko Start/Stop
Umožńuje spustit šicí stroj bez použití nožního pedálu. Stisknutím tlačítka start nebo stop se šicí stroj spustí nebo zastaví.
W
Walking Foot - Kráčející patka
Pro šití více vrstev materiálu nebo při šití problematických materiálů.
Wide Table - Přídavný šicí stolek
Přídavný stolek zvětšuje pracovní plochu šicího stroje . Je vhodný pro šití velkých dílů jako záclon, závěsů nebo při quiltování .motyl
Google plus Youtube Facebook
> Globální Brother
Kontakt: Šicí technika Brother s.r.o., Svatoplukova 47, Prostějov 796 01. Tel: 582 333 211, Email: brother@brother-czech.cz